HAZİRAN 2015 AKTİF İK BLOG LİSTESİ

blog3Aktif Blogger Listesinin Esasları : Okurlarına her ay blog’unda ve sosyal medya hesaplarında insan kaynakları ve iş yaşamına dair paylaşımlarda bulunan bloggerlar listelenmektedir. Listenin yapılma amacı, sayısı her ay artan blog’ların daha fazla insana ulaşmasını sağlamak ve bilgi paylaşımını artırmak.

Bu ay 164 İK Bloggerından 68 Blogger hem blog’unda hem de sosyal medyada insan kaynaklarına dair paylaşımlarda bulundu. Listede yer alan tarihler, blog’ların yazım başlangıç tarihleridir. Tüm İK Blogger Listesi’ne https://cerenbandirma.wordpress.com/2015/05/29/insan-kaynaklari-blog-listesi/ ulaşabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle…

Ahmet Eryılmaz http://www.ahmeteryilmaz.com/ Aralık 11
Ali Cevat Ünsal http://ikamatoru.com/ Ağustos 13
Arzu Akyüz https://arzuakyuz.wordpress.com/ Mart 15
Aydan Çağ http://www.aydancag.com Eylül 10
Ayşe Kirman http://yetisik.com/ Şubat 14
Ayşegül Güngör http://www.kariyeryolum.com Ocak 11
Ayşe Uça http://ayseuca.com
Banu Çakar http://www.liderlikruhu.com Eylül 11
Burcu Ertemli Şanlı http://www.turuncuik.blogspot.com.tr/ Ekim 11
Can Büyükalkan http://canbuyukalkan.com Nisan 12
Cansu Erdoğan http://morzeytinlik.wordpress.com/ Nisan 12
Cengiz Çatalkaya http://www.yetenekvekariyer.com/ Aralık 07
Ceren Bandırma https://cerenbandirma.wordpress.com/ Temmuz 13
Coco de Medina http://hrkronikleri.blogspot.com/ Kasım 12
Çiğdem Özdemir Evren http://www.cigdemozdemirevren.net Aralık 11
Damla Bağ http://www.kirmiziik.com/ Kasım 14
Dilay Çetintaş http://konumuzkariyer.com Şubat 14
Ekrem Öztürk http://ekremozturk.com/ 
Elif Kağnıcı http://www.elifkagnici.com/ Eylül 13
Emre İnanç Karakaş http://www.emreinanckarakas.wordpress.com Şubat 15
Erdal Akpınar http://plastiklahana.blogspot.com.tr/ Nisan 15
Ezgi Feda http://www.ezgifeda.com/ Ocak 11
Faik Yıldız http://personelci.blogspot.com.tr/ Eylül 07
Funda İnkaya http://www.fundainkaya.com/ Mart 10
Gizem Aydemir http://ikariyer.blogspot.com/ Ocak 11
Gökhan Yılmaz http://www.gkhanyilmaz.wordpress.com Ocak 12
Gülçin Şafak http://gulcnsafak.blogspot.com/ Ağustos 11
Hamdi Özçelikel http://www.ikdinozoru.com/ Kasım 14
Hasan Baltalar http://www.hasanbaltalar.com/ Temmuz 08
Hayati Arpacı http://www.hayatiarpaci.com/
Hülya Mutlu http://hulyamutlu.com/blog/ Şubat 14
İbrahim Babadağı http://banaisbul.com
İlkay Öztürk http://ilkayozturk.com Ocak 12
İsmet Barutçugil http://ismetbarutcugil.wordpress.com/ Ekim 12
İpek Alver Özpehlivan http://yetenekyonetimi.blogspot.com.tr/ Ekim 13
Mehmet Pozam http://ikiletisim.wordpress.com/ Ekim 13
Melis Varan Tiftikci https://ikdablog.wordpress.com/ Ocak 15
Merdiye Eker http://www.merdiyeeker.com.tr/ Mayıs 13
Mert Karakaya http://mertkarakaya.blogspot.com.tr/ Temmuz 14
Metin Akkaya http://www.isveyonetim.com/
Mesut Yüksel http://telepat–ik.blogspot.com.tr/ Kasım 14
Mustafa Atsan http://mustafaatsan.wordpress.com/ Temmuz 13
Mustafa Bozkurt http://egitimvegelisim.blogspot.com.tr/
Mutlu Canatar http://mcanatar.blogspot.com/ Eylül 13
Müge Arslan http://insankaynaklarigunlugu.com/ Temmuz 13
Müge Özdemir http://ezberbozan.training/blog.aspx Ekim 14
Nazmi Boşça  http://nazmibosca.com   Ekim 14
Nedim İleri http://nedimileri.blogspot.com.tr/ Şubat 11
Neslihan Koç http://iknesli.blogspot.com/ Ocak 13
Nigar Atay http://nigaratay.blogspot.com/ Şubat 13
Nilüfer Koçyiğit http://niluferkocyigit.wordpress.com/ Kasım 13
Patrona Mektuplar http://www.patronamektuplar.com/
Perçin İmrek https://yjenerasyonu.wordpress.com Mayıs 14
Sadık Sözer Çizmeci http://www.sozercizmeci.com.tr/
Saygı Günenç http://www.saygigunenc.com Nisan 13
Seda Biçer http://sedabicer.wordpress.com/ Nisan 14
Seda Küçük http://sedolinka.com/ Şubat 14
Selin Yetimoğlu http://selinyetimoglu.com/ Temmuz 12
Serap Doğan http://serapdogan.wordpress.com/
Serdar Devrim http://serdardevrim-ik.blogspot.com/ Nisan 12
Seval Onar https://sevalonar.wordpress.com/ Şubat 15
Seyhan Koçak http://seyhankocak.com/ Temmuz 14
Tolga Eligül http://ikdanismanlik.com/
Tuğçe Parlak http://tugceparlak.wordpress.com Mayıs 15
Türker Okay http://www.turkerokay.com Ocak 13
Türker Baş http://www.yeniik.com.tr/?page_id=860
Volkan Aşkun http://www.volkanaskun.com/
Zafer Uğur http://insaniz.wordpress.com/ Kasım 12

Yararlanılan Kaynaklar: Sosyal medya, Artemiz Güler’in yayınladığı liste https://artemizguler.wordpress.com/2014/10/28/turkiyedeki-insan-kaynaklari-blogger-listesi-ekim-2014/ ve Hasan Baltalar’ın oluşturduğu https://twitter.com/HRBlogMix hesabını takip ediyorum.

6S Felsefesi

HBR haziran sayısında güzel bir konuya değinmiş. Mühendis arkadaşlarım TKY/TQM dersinden ve fabrikalarda yaptığı stajlarla 5S prensibini biliyor ve uyguluyorsunuz. Ama bu felseye bir “S” daha eklenmiş. Benden söylemesi :)

İşletmeler her ne kadar sürdürülebilir başarıyı hedeflese de, çok basit durumlar yüzünden sürdürülebilir hatalar zinciri oluşmaktadır. En basit deyimle, bir üretim sahasında fark edilen hatayı çözmek, o hatayı ilgili kişilere bildirmek yerine ertelemek ve bu hataya zamanla alışmak “işletme körlüğü” yaratmaktadır. Sadece işletmelerde oluşan bu durumlardan ötürü başarısız olmuyoruz. Bununla beraber, bu durumu yaşamımızın her alanında alışkanlık haline getirmek bizde körlük oluşturmaktadır.

Kişisel gelişime ve sistem gelişimine oldukça önem veren Japonlar, çalıştıkları birçok alanda ve farklı coğrafyalarda işletme körlüğü konusunda oldukça fazla araştırmalar yaparak kendi geliştirdikleri 6S felsefesini bilimsel verilerle ispatlamışlardır. Günümüzde üretim yapan birçok firma, bu felsefeden yararlanarak kendi işletmelerinde ve kişisel yaşam alanlarında başarı elde etmeye devam etmektedir. Her ne kadar bu felsefe sadece var olan işletmede uygulanıyor gibi görülse de, aslında o işletmenin çalıştığı yan sanayileri ve hatta çalışanlarını da kapsamaktadır. Otomotiv sanayisinde ‘Just in time’ üretim anlayışıyla çalışan birçok firma ve bunlardan en büyüğü olan Toyota, gerek çalışanlarını gerekse çalıştığı yan sanayileri geliştirerek bu felsefeyle toplam kalite yönetimini bir bütün olarak paylaşmaktadır. Ne kadar fazla paylaşım ve ne kadar fazla başarılı uygulama, o kadar fazla kaliteli ürün ve iş gücü demektir.

İşletme körlüğünü olabildiğince azaltmak, işletme ve personel için başarı artırmak için uygulanması gereken bazı basit yöntemler şunlardır:

·         İşe yenilik getirmek esas alınmalıdır,

·         Personel gelişimi, kişisel gelişim ve iş geliştirme konuları en önemli unsurlardır.

·         Her ne iş olursa olsun, o işte coşku yaratmak başarıyı körükler,

·         Hataları giderici özelliğe sahip olmak başarının yarısıdır,

·         İlgi, üretkenliği ve paylaşımı artırdığı gibi farkındalık ta yaratır,

·         Ve son olarak, fikirlere değer verip empati kurmak körlüğe karşı meydan okumaktır.

Aslında, işletme körlüğü bir nevi ‘benlik’ hastalığından dolayı ortaya çıkmaktadır. Paylaşımı ve gelişimi önemsemeyen işletmeler ve kişiler zamanla kendi yeteneklerini köreltip hem çevrelerini hem de bulundukları işletmelere zarar vermektedir. Einstein’ın söylediği gibi: “Bilgi azalırsa ego artar, bilgi artarsa ego azalır”.

Japonların ortaya çıkardığı 6S felsefesinin işletmelerde uygulanması sayesinde malzemenin ve çalışma alanının kontrolü artar, işletme moralinin yüksek tutulmasını sağlar, takım çalışmasını teşvik eder, değeri ve çalışma güvenliğini artırır.  6S felsefesi:

1.      Seiri (Ayıklama),

-Zaman kaybını önler, iş güvenliğini artırır ve bakım maliyetini azaltır.

2.      Seiton (Düzen),

-İnsan enerji kaybını ortadan kaldırır, hareket yeteneğini artırır ve stok yönetimini basitleştirir.

3.      Seiso (Temizlik),

-Ürün kalitesini ve makine verimliliğini artırır, iş güvenliğine destek olur.

4.      Seiketsu (Standartlaştırma),

-Kontrol yeteneği kazandırır, gözlem ve ölçüm yapılmasını sağlar, iyileştirme yapılmasını teşvik eder.

5.      Shitsuke (Disiplin),

-Çalışanların motivasyonu ve özgüvenini artırır, sorumluluk bilincini geliştirir.

6.      Shiki (Moral),

-İşletmeyi geliştirir, işletme-çalışan arasında duygusal ve profesyonel bağ kurmasını sağlar ve iş güvenliğine katkıda bulunur.

6S felsefesi sayesinde, zaman kayıpları ortadan kalkar, makine arızaları azalır, işletme içi kullanım alanlarının kullanım verimleri artar. Temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağladığı gibi kazaları ve istenmeyen yaralanmaları önler. Bu sayede, güvenlik ve kalite artar, aynı zamanda önemli ölçüde verim sağlanır.

Hem işletmelerin hem de çalışanların faydalanabileceği birçok gelişim yöntemleri bulunmaktadır. Fakat 6S prensibiyle toplam kalite yönetimi, daha verimli bir şekilde yönetilebilir. Günümüzde uygulanan 5S prensibi birçok yerel ve uluslararası firmalarda fayda sağlamaktadır. Her ne kadar 5S prensibi toplam kalite, işletme ve kişisel gelişime fayda sağlasa da, altıncı S’nin, yani moral (Shiki) konusunun işletme körlüğü açısından oldukça fayda sağladığını uygulamalarda gördüğüm için eklemek istedim.

KAYNAK:  Soner Babüroğlu

MİMİKLERİMİZ YALAN SÖYLEMEZ

Siyah-beyaz ve sessiz film denilince ilk akla gelen isim Charlie Chaplin’dir. Chaplin, neden sessiz filmler yaptığına ilişkin sorular sorulduğunda  “Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak; ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya İngiltere’den ibaret değil. ” diyerek sessiz iletişimin gücünü göstermiştir.

Beden dili üzerine herkesin önereceği birçok kitap vardır. Ancak mikro ifadeler üzerine yazılmış ve önerilmiş bir kitap var mı? Benim var. :) Oğuz Benlioğlu’nun yazdığı Mikro İfadeler kitabı.

Mikro ifade ne demek?

Mikro ifadeler, 7 temel duygunun (öfke-korku-küçümseme-tiksinme-şaşkınlık-üzüntü-mutluluk) yüze yansımasıdır. Mikro ifadelerin evrensel olduğu ve kültürler arası farklılıklar göstermediği araştırmalar sonucu da ispatlanmış.

cerenbandirma_wordpress1.com

Kitap, teoriyle doldurulmayan 9 bölümden oluşuyor. Mikro ifadeleri nasıl ayırt edebileceğinizi öğrenecek, flört ve yalanlar hakkında yanlış bildiğiniz birçok şeyin doğrusunu okuyacaksınız. Ciddi bir şekilde okurken bir anda gülümseten bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Dr. Mimik’in verdiği uygulamaları ve sahte mutluluk ile gerçek mutluluk anlatılırken ünlülerle verilen örnekleri çok beğendim.

Kitap sayesinde işe alım sürecinde doğru kişiyi seçmek için adayların mikro ifadelerinden faydalanabilirsiniz. Çünkü insanlar beden diline (makro ifadeler) ne kadar hakim olursa olsun mikro ifadelerini kontrol edemiyor.

Mikro ifadeleri yakalamanız ve karşınızdaki insanın neyi anlatmak istediğini anlamak için iyi bir gözlem ve pratik şart. Bunun için Oğuz Benlioğlu’nun blog’unu da takip etmenizi öneririm. http://mikroifadeler.com/blog/

Kendisine buradan da imzalı kitabı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Mimiklerin gizemini ortadan kaldıran bu kitabı en kısa zamanda okumanız dileğiyle…

“İnsanların duygu ve düşüncelerini mimikleriyle açığa vurmaları, kelimelerden daha gerçekçidir.” Charles Darwin

Kaynak: Oğuz Benlioğlu, Mikro İfadeler

Görsel Kaynak: www.mikroifadeler.com

İletişim: twitter/@oguzbenlioglu

Çalışanlara göre İK “gerekli” ama “etkili” değil!

Bu ay, HumanGroup tarafından İnsan Kaynakları Algı Anketi çalışması yapıldı. Çalışma sonucu tarafıma Sevil Gedik tarafından gönderildi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. İşte İK Algısı!

HumanGroup, çalışanların “İnsan Kaynakları (İK) departmanları ve yöneticileri” konusunda neler düşündüğüne yönelik bir anket gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinde, yüzde 47’si yönetici olan yaklaşık 100 kişi ile yapılan “İK Algısı” anketine göre, çalışanların yüzde 76’sı İK departmanlarının “gerekli” olduğunu düşünüyor. Buna karşın, İK’nın şirketin stratejik kararlarında etkili olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 36. Katılımcıların yalnızca yüzde 13’ü “İK kar merkezidir” derken, yüzde 37’si İK’yı “maliyet merkezi”, yüzde 42’si ise “hem kar hem de maliyet merkezi” olarak görüyor.


HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan, yoğun rekabette yetenekleri bulmak, elde tutmak ve geliştirmek isteyen şirketlerin “güçlü İK departmanı” istemelerine rağmen, İK’yı stratejik ortak görme konusunda ilerlemenin yavaş olduğunu söylüyor: “Bunun en önemli nedenlerinden biri elbette ankette de gördüğümüz gibi İK’nın hala maliyet merkezi olarak görülmesi. Yetenek yönetimi bugün şirketlerin bir numaralı önceliği, ancak bunu öncelikle yönetecek olan İK departmanlarını güçlendirme konusunda aynı kararlılıkta değiller.”

DİNLİYOR, ÇÖZÜM ARIYOR, GELİŞTİRİYOR

Ankete göre, İK departmanının herkese eşit mesafede durup durmadığı konusunda, çalışanların yalnızca yüzde 32’si “Evet” yanıtını veriyor. Her 10 çalışandan 7’si İK departmanının “kısmen” ya da “tamamen” çalışanlara “eşit mesafede durmadığını” belirtiyor.


İK departmanları konusunda en olumlu düşünceler, İK politikalarının bu birim tarafından belirlendiği, kurumsal kimliğin korunduğu (yüzde 48), kolay ulaşılabildiği, çalışanların sorunlarını dinleyip çözüm aradığı (yüzde 48), çalışanların gelişimi için eğitim, koçluk, rotasyon gibi olanakları sağladığı (yüzde 45) yönünde. Buna karşın katılımcıların yarıya yakını İK departmanının çalışanlar arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini arttırmadığını, birliktelik duygusunu güçlendirmediğini kaydediyor.
Çalışanlara İK yöneticisi konusundaki görüşleri sorulduğunda yüzde 44’ü kendisini yöneticiye yakın hissettiğini belirtiyor. Her 10 çalışandan 4’ü, İK yöneticisine güveniyor, bilgisine, deneyimine ve kişiliğine inanıyor, sorunu olduğunda rahatça görüşüyor, ilişkileri profesyonelce yönettiğini düşünüyor. Buna karşın, İK yöneticisinin objektif karar verdiğine inananların oranı yalnızca yüzde 29.


Sonuçları özetleyen infografik için tıklayın!

Kaynak 

SAHNE SENİN ANLAT HİKAYENİ 

20150606_150426-300x169

Anlatacağı bir olayı, bir sorunu, sevdiği bir anıyı kim karşısındakine etkili bir şekilde anlatmak istemez ki? Yazdıklarımızla, söylediklerimizle, ürettiğimiz şeylerle aslında hepimiz bu hayatta bir iz bırakmak istiyoruz. Peki ama bunu etkili bir şekilde nasıl yapabiliriz?

Cevabını bulmak için Burcu Yularcı ve Sezen Çiftçi’nin birlikte verdiği eğitime katıldım. Adı: Hikaye Atölyesi. Atölye ismini görünce aklınıza yahu hikaye anlatmakta ne var? Boşu boşuna zaman kaybı diye aklınızdan geçiriyorsanız yanılıyorsunuz. Bir kere her şeyden önce sahnenin tozunu yuttum! Sonra, atölyeden kendi sınırlarını zorlayan ve birçok engelini aşan birisi olarak ayrıldım. Çok öğretici ve inanılmaz keyifli bir gün geçirdim.

Atölyenin amacı, etrafımıza vermek istediğimiz mesajları ve anlatmak istediğimiz duygularımızı kalıcı bir biçimde ifade edebilmek. Merak ediyorsanız işte hazırladığım atölye videomuz. :)

11261060_10153445265408846_1554054538_nSahnede yaptığımız çalışmalar ile Sezen Hanım ve Burcu Hanım kendime engel koyduğum ne varsa üstüne gitmemi sağladı. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerlerimi, inançlarımı, beni ben yapan kişilik özelliklerimi tekrar irdeleyip korkularımın üstüne gitmemi sağladılar. Yaratıcılığımı daha iyi ortaya çıkarmak için yaratıcılık çemberi oluşturdum. Gözlerimi kapayıp müziğin bana yaşattığı duygularla bir hikaye yazdım. Çoğu insanın korktuğu sahneden neredeyse hiç inmedim. Blogger arkadaşlarımın yazdığı Hans’ın ve Anna’nın hikayesini (med yapımla görüşmeyi düşünüyorlar o nedenle hikayeyi yazmıyorum :) ) dinledikten sonra yaratıcılığımı yazdığım hikaye ile sahnede kullandım. Çok beğendiklerini ve hikayeden etkilendiklerini söylediler. Doğruyu söylediklerine inanıyorum. :) Hala atölye çalışması ile boşuna zaman kaybettiğimi düşünüyor musunuz?

Hikaye atölyesi, anlatacağımız her ne ise önce mesajının ne olduğu düşünmemizi, ardından aktarım yollarını (beden dili, duygu aktarımı, dil, mekanı etkin kullanma vb. ) bulmamızın önemini bir kez daha bana ispatladı. İlk fırsatta bu deneyimi siz de yaşayın. Burcu Yularcı’nın atölye çalışmalarını takip edin.

Unutmayın! Güçlü ifadelerle anlatılan her şey kalıcı oluyor.


Yararlanabileceğiniz Kaynaklar ve Detaylı Bilgi İçin:

Katılan Bloggerların Yazıları:

Dünya Çevre Günü

11392850_959422670768148_4828523780692679287_n

Evinde cam şişeleri, plastik şişeleri, atık pilleri, kağıtları ve gazeteleri ayırıp geri dönüşüm kutularına atıyor musun? Evimin yakınında yok zaten diye düşünüp kendini rahatlatma sakın! Belediyene isteğini artık sosyal medyadan da dile getirebilirsin. Zeytin ağaçlarını katledenlere inat her yıl fidan dikebilirsin. Bitirdiğin su şişeni dönüşüm kutusuna atabilirsin. Birikmiş gazetelerini ve kağıtlarını ve kumandanın pilini geri dönüşüme kazandırabilirsin.
Gazetelerin ve kağıtlarını geri dönüşüme kazandırdığında kağıt üretimi için gerekli olan su ihtiyacını %60 oranında azaltabilirsin. Atık yağını lavaboya dökmezsen içme sularının kirlenmesini önleyebilirsin.
Unutma doğada plastik ürünler 400 yıl çürümeden kalıyor ve piller toprakta yok olmadıkları için yer altı sularına karışıyor.

Daha duyarlı ve bilinçli olmamız dileğiyle…

Haftanın Sözü

d73321b0-92c3-4578-98cb-d616da95e354-original

Mayıs Ayının Aktif İK Blogları

blog3Aktif Blogger Listesinin Esasları : Okurlarına her ay blog’unda ve sosyal medya hesaplarında insan kaynakları ve iş yaşamına dair paylaşımlarda bulunan bloggerlar listelenmektedir. Listenin yapılma amacı, sayısı her ay artan blog’ların daha fazla insana ulaşmasını sağlamak ve bilgi paylaşımını artırmak.

Bu ay 164 İK Bloggerından 69 Blogger hem blog’unda hem de sosyal medyada insan kaynaklarına dair paylaşımlarda bulundu. Listede yer alan tarihler, blog’ların yazım başlangıç tarihleridir. Tüm İK Blogger Listesi’ne https://cerenbandirma.wordpress.com/2015/05/29/insan-kaynaklari-blog-listesi/ ulaşabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle…

Ahmet Eryılmaz http://www.ahmeteryilmaz.com/ Aralık 11
Ali Cevat Ünsal http://ikamatoru.com/ Ağustos 13
Alper Yılmaz http://guncelishukuku.com/ Ağustos 11
Artemiz Güler http://artemizguler.wordpress.com/  Aralık 07
Arzu Akyüz https://arzuakyuz.wordpress.com/ Mart 15
Ayşe Kirman http://yetisik.com/ Şubat 14
Ayşe Uça http://ayseuca.com/blog
Aykut Güner http://www.aykutgunerr.blogspot.com.tr Eylül 14
Banu Çakar http://www.liderlikruhu.com Eylül 11
Burcu Ertemli Şanlı http://www.turuncuik.blogspot.com.tr/
Burcu Yularcı http://www.burcuyularci.com.tr/category/yazilar/ Kasım 14
Burçin Şoray Erdağ http://ikhaberleri.com Nisan 15
Bürke Çınar http://oldubuis.blogspot.com.tr/
Can Büyükalkan http://canbuyukalkan.com Nisan 12
Ceren Bandırma https://cerenbandirma.wordpress.com/ Temmuz 13
Ceyda Anıl http://www.ceydaanil.com/ Aralık 12
Coco de Medina http://hrkronikleri.blogspot.com/ Kasım 12
Çisem Çalışkan http://www.cisemcaliskan.com/ Haziran 14
Damla Bağ http://www.kirmiziik.com/ Kasım 14
Dilay Çetinkaya http://dilaycetinkaya.com/ Şubat 14
Ekrem Öztürk http://ekremozturk.com/ 
Emre Kavukcuoğlu http://www.ikgundemi.com
Emre İnanç Karakaş http://www.emreinanckarakas.wordpress.com Şubat 15
Erdal Akpınar http://plastiklahana.blogspot.com.tr/ Nisan 15
Ezgi Feda http://www.ezgifeda.com/ Ocak 11
Faik Yıldız http://personelci.blogspot.com.tr/ Eylül 07
Fatmanur Erdogan http://kariyeryolculugu.com
Fatoş Şerifaki http://insankaymagim.wordpress.com/
Funda İnkaya http://www.fundainkaya.com/ Mart 10
Gökhan Yılmaz http://www.gkhanyilmaz.wordpress.com Ocak 12
Gözde Akanay http://gozdeakanay.blogspot.co.uk/ Mart 13
Hamdi Özçelikel http://www.ikdinozoru.com/ Kasım 14
Hasan Baltalar http://www.hasanbaltalar.com/ Temmuz 08
Hülya Mutlu http://hulyamutlu.com/blog/ Şubat 14
İbrahim Babadağı http://banaisbul.com
İlkay Öztürk http://ilkayozturk.com Ocak 12
İsmet Barutçugil http://ismetbarutcugil.wordpress.com/ Ekim 12
İpek Alver Özpehlivan http://yetenekyonetimi.blogspot.com.tr/ Ekim 13
İsmail Mursallı http://www.kariyervar.com/ Ocak 15
Mehmet Pozam http://ikiletisim.wordpress.com/ Ekim 13
Merve Karaalioğlu http://hroad.wordpress.com/  Mayıs 10
Metin Akkaya http://www.isveyonetim.com/
Mesut Yüksel http://telepat–ik.blogspot.com.tr/ Kasım 14
Murat Sümer https://iksgk.wordpress.com/about/ Mart 14
Müge Arslan http://insankaynaklarigunlugu.com/ Temmuz 13
Müge Özdemir http://ezberbozan.training/blog.aspx Ekim 14
Nazmi Boşça http://nazmibosca.com   Ekim 14
Nedim İleri http://nedimileri.blogspot.com.tr/ Şubat 11
Neslihan Koç http://iknesli.blogspot.com/
Nigar Atay http://nigaratay.blogspot.com/ Şubat 13
Nihan Varlık http://mornihan.blogspot.com.tr Ocak 15
Nilüfer Koçyiğit http://niluferkocyigit.wordpress.com/ Kasım 13
Özay Ünsal http://ozayunsal.blogspot.com.tr/ Ağustos 14
Patrona Mektuplar http://www.patronamektuplar.com/
Perçin İmrek https://yjenerasyonu.wordpress.com Mayıs 14
Saygı Günenç http://www.saygigunenc.com Nisan 13
Seda Küçük http://sedolinka.com/ Şubat 14
Selin Yetimoğlu http://selinyetimoglu.com/ Temmuz 12
Serdar Devrim http://serdardevrim-ik.blogspot.com/ Nisan 12
Seval Onar https://sevalonar.wordpress.com/ Şubat 15
Tuğçe Parlak http://tugceparlak.wordpress.com Mayıs 15
Tuğsel Akyol http://kirmizimerdiven.com.tr/blog/
Türker Okay http://www.turkerokay.com Ocak 13
Uğur Kartal http://cokbilenadam.net/cba/ Nisan 15
Ümmühan Ballı http://ummuhanballi.com/ Mayıs 14
Volkan Aşkun http://www.volkanaskun.com/
Yüksel Erdoğan http://yukselebilirlik.blogspot.com.tr/
Zafer Uğur http://insaniz.wordpress.com/ Kasım 12
Zeynep Dumlu https://madamgardenia.wordpress.com Ocak 15

Yararlanılan Kaynaklar: Sosyal medya, Artemiz Güler’in blog’unda yayınladığı liste https://artemizguler.wordpress.com/2014/10/28/turkiyedeki-insan-kaynaklari-blogger-listesi-ekim-2014/ ve Hasan Baltalar’ın oluşturduğu https://twitter.com/HRBlogMix hesabını takip ediyorum.

İNSAN KAYNAKLARI BLOG LİSTESİ

MAYIS 2015 İNSAN KAYNAKLARI BLOG LİSTESİ

*Mühendisin İK’sı, Ceren Bandırma’nın kişisel blog’udur. Mühendisin İK’sı blog’unda yayınlanan yazıların yayım hakkı Ceren Bandırma’ya aittir. Yazara ait yazılar ve sayfalar kaynak göstererek ve linklendirme yapılarak yayınlanabilir veya cerenbandirma@hotmail.com aracılığı ile iletişime geçerek yayınlama talebinde bulunabilirsiniz.

1 Ahmet Eryılmaz http://www.ahmeteryilmaz.com/
2 Ahmet Kik http://kisiselinsankaynaklari.blogspot.com/ 
3 Ali Cevat Ünsal http://ikamatoru.com/
4 Alper Yılmaz http://guncelishukuku.com/
5 Artemiz Güler http://artemizguler.wordpress.com/
6 Arzu Akyüz https://arzuakyuz.wordpress.com/
7 Aydan Çağ http://www.aydancag.com
8 Aysun Öz http://insanmuhendisiyiz.com/
9 Ayşe Başar http://hrfiles.blogspot.com/ 
10 Ayşe Kirman http://yetisik.com/
11 Ayşegül Güngör http://www.kariyeryolum.com
12 Ayşe Uça http://ayseuca.com/blog
13 Aykut Güner http://www.aykutgunerr.blogspot.com.tr
14 Bahar Açıkgöz https://baharlik.wordpress.com/
15 Bahar Beyaznar http://www.baharbeyaznar.com.tr/
16 Banu Çakar http://www.liderlikruhu.com
17 Burcu Canıtez Okur http://burcucanitezokur.wordpress.com/
18 Burcu Ertemli Şanlı http://www.turuncuik.blogspot.com.tr/
19 Burcu Yularcı http://www.burcuyularci.com.tr/category/yazilar/
20 Burçin Şoray Erdağ http://ikhaberleri.com
21 Bülent Bayram http://blntbyrmcareerandlife.blogspot.com/
22 Bürke Çınar http://oldubuis.blogspot.com.tr/
23 Can Büyükalkan http://canbuyukalkan.com
24 Canel Gürgen http://www.canelinakildefteri.com
25 Cansel Özdemir http://isprofesyonelleri.blogspot.com.tr/
26 Cansu Erdoğan http://morzeytinlik.wordpress.com/
27 Cengiz Çatalkaya http://www.yetenekvekariyer.com/
28 Ceren Bandırma https://cerenbandirma.wordpress.com/
29 Ceyda Anıl http://www.ceydaanil.com/
30 Coco de Medina http://hrkronikleri.blogspot.com/
31 Çağatay Demirhindi http://www.ikpaylasim.com/
32 Çağrı Cığman http://cagricigman.wordpress.com/
33 Çiğdem Özdemir Evren http://www.cigdemozdemirevren.net
34 Çiler Yıldız http://cileryildiz.com/blog-panorama
35 Çisem Çalışkan http://www.cisemcaliskan.com/
36 Damla Bağ http://www.kirmiziik.com/
37 Deniz Daver http://talentville.org/
38 Derya Gönüllü Atacık http://www.cafeik.com/
39 Didem Dilek http://performanceforecast.wordpress.com/
40 Dilay Çetinkaya http://dilaycetinkaya.com/
41 Dilek Görgüç http://kariyergundemi.blogspot.com.tr/
42 Duhan Gevren http://duhangevren.blogspot.com/
43 Ekrem Öztürk http://ekremozturk.com/ 
44 Elif Kağnıcı http://www.elifkagnici.com/
45 Elif Koray http://www.gucumuzinsan.com
46 Emre Kavukcuoğlu http://www.ikgundemi.com
47 Emre İnanç Karakaş http://www.emreinanckarakas.wordpress.com
48 Emre Sertaç Yelden http://www.emreyelden.blogspot.com.tr/
49 Erdal Akpınar http://plastiklahana.blogspot.com.tr/
50 Erkan Dündar http://www.erkandundar.com/yazilarim.html
51 Esin Tuncer http://bumerangik.blogspot.com.tr/
52 Esra Avcı https://stratejikinsankaynaklariyonetimi.wordpress.com/
53 Esra Sedef http://www.esrasedef.com/
54 Ezgi Feda http://www.ezgifeda.com/
55 Faik Yıldız http://personelci.blogspot.com.tr/
56 Fatmanur Erdogan http://kariyeryolculugu.com
57 Fatoş Şerifaki http://insankaymagim.wordpress.com/
58 Funda İnkaya http://www.fundainkaya.com/
59 Gamze Uyanık http://younghumanresources.blogspot.com.tr/
60 Gizem Aydemir http://ikariyer.blogspot.com/
61 Gökhan Yılmaz http://www.gkhanyilmaz.wordpress.com
62 Gözde Akanay http://gozdeakanay.blogspot.co.uk/
63 Gözde İmamoğlu http://hrexperience.it/
64 Gülçer Aydın http://gulceraydin.com/
65 Gülçin Şafak http://gulcnsafak.blogspot.com/
66 Gülsün Müftügil http://www.ikburada.com
67 Gürhan Öztürk http://beserimenba.blogspot.com/
68 Hakan Arslan http://ik-sosyal-medya-grubu.blogcu.com/
69 Hamdi Özçelikel http://www.ikdinozoru.com/
70 Hasan Baltalar http://www.hasanbaltalar.com/
71 Hayati Arpacı http://www.hayatiarpaci.com/
72 Hayrettin Köroğlu http://www.personeluzmani.hol.es/
73 Hazar Candan Wilson http://hazarcandanwilson-ik.blogspot.com/
74 Hülya Mutlu http://hulyamutlu.com/blog/
75 İbrahim Babadağı http://banaisbul.com
76 İlkay Öztürk http://ilkayozturk.com
77 İlknur Yüksel http://myhrdiary.blogspot.com.tr/
78 İnci Tokatlıoğlu http://www.icselliderligeyolculuk.com/
79 İsmet Barutçugil http://ismetbarutcugil.wordpress.com/
80 İpek Alver Özpehlivan http://yetenekyonetimi.blogspot.com.tr/
81 İpek Aral Kişioğlu http://www.kaynagiminsan.com
82 İrem Önal http://iremonal.com/
83 İsmail Mursallı http://www.kariyervar.com/
84 Kaan Göğebakmaz http://ik-aan.blogspot.com.tr/
85 Kaan Koç http://ikveinsan.blogspot.com.tr/
86 M. Halil Öztürk http://mhalilozturk.blogspot.com.tr/
87 Mehmet Babuşçu http://www.ikmasasi.com/
88 Mehmet Emrah Özkan http://hrikdunyasi.blogspot.com/
89 Mehmet Eronat http://eronatmehmet.blogspot.com/
90 Mehmet Pozam http://ikiletisim.wordpress.com/
91 Melis Varan Tiftikci https://ikdablog.wordpress.com/
92 Merdiye Eker http://www.merdiyeeker.com.tr/
93 Merve Karaalioğlu http://hroad.wordpress.com/ 
94 Merve Naime Doğru http://faydalibilgilerleyasam.blogspot.com.tr/
95 Mert Karakaya http://mertkarakaya.blogspot.com.tr/
96 Metin Akkaya http://www.isveyonetim.com/
97 Mesut Yüksel http://telepat–ik.blogspot.com.tr/
98 Murat Sümer https://iksgk.wordpress.com/about/
99 Mustafa Atsan http://mustafaatsan.wordpress.com/
100 Mustafa Aydın http://www.mustafaaydin.org/
101 Mustafa Bozkurt http://egitimvegelisim.blogspot.com.tr/
102 Mustafa Kemal http://sosyalisealim.azurewebsites.net/
103 Mutlu Canatar http://mcanatar.blogspot.com/
104 Müge Arslan http://insankaynaklarigunlugu.com/
105 Müge Özdemir http://ezberbozan.training/blog.aspx
106 Nazmi Boşça  http://nazmibosca.com  
107 Nedim İleri http://nedimileri.blogspot.com.tr/
108 Neslihan Koç http://iknesli.blogspot.com/
109 Nigar Atay http://nigaratay.blogspot.com/
110 Nihan Varlık http://mornihan.blogspot.com.tr
111 Nilüfer Koçyiğit http://niluferkocyigit.wordpress.com/
112 Nurten Nayır http://nurtennayir.wordpress.com/
113 Ogün Burhan Aydın http://ik-yonetimi.blogspot.com.tr/
114 Oktay Abacıoğlu http://www.oktayabacioglu.com/
115 Onur Basat http://ikmarka.net/
116 Orkun Teke http://kariyeryolutastan.wordpress.com/
117 Özay Ünsal http://ozayunsal.blogspot.com.tr/
118 Özgün Akçura http://www.ozgunakcura.com/
119 Özge Çınar http://ozzgecinar.blogspot.com.tr/
120 Özhan Kürkçü http://blog.ozhankurkcu.com/
121 Patrona Mektuplar http://www.patronamektuplar.com/
122 Pelin Yalçın https://pelinyalcina.wordpress.com/blog/
123 Perçin İmrek https://yjenerasyonu.wordpress.com
124 Pınar Dinçer Turan http://www.tipsforbusinesslife.com/
125 Pınar Mimaroğlu http://pinarmimaroglu.blogspot.com.tr/
126 Sadık Sözer Çizmeci http://www.sozercizmeci.com.tr/
127 Salim Tanrıverdi http://salimtanriverdi.blogspot.com/
128 Saygı Günenç http://www.saygigunenc.com
129 Seda Biçer http://sedabicer.wordpress.com/
130 Seda Küçük http://sedolinka.com/
131 Seda Zorba http://sedazorba.com/
132 Selen İnal http://ekokariyer.net/blog/
133 Selin Yetimoğlu http://selinyetimoglu.com/
134 Senem Anıl http://www.senemanil.com/
135 Serap Doğan http://serapdogan.wordpress.com/
136 Serdar Devrim http://serdardevrim-ik.blogspot.com/
137 Serhat Levent Kahyaoğlu http://renkliik.com
138 Seval Onar https://sevalonar.wordpress.com/
139 Sevgi Çeşmeli http://www.kariyer-destek.com/
140 Sevilay Pezek Yangın http://www.sevilaypezekyangin.com/
141 Sevilcan Kıvanç http://insaningorunmeyenyuzu.blogspot.com/
142 Sevim Demirel http://sevimdemirel.wordpress.com/ 
143 Sevim Özen http://sevimozenblogtr.wordpress.com/
144 Seyhan Koçak http://seyhankocak.com/
145 Sezai Kayaoğlu http://sezaikayaoglu.com/
146 Sibel Karamaraş http://calisanhalleri.blogspot.com.tr/
147 Taner Yıldız http://insankaynaklariuygulamalari.blogspot.com/
148 Tolga Eligül http://ikdanismanlik.com/
149 Tuğçe Parlak http://tugceparlak.wordpress.com
150 Tuğsel Akyol http://kirmizimerdiven.com.tr/blog/
151 Tuna Tekeşen http://hedefimik.wordpress.com/
152 Türker Okay http://www.turkerokay.com
153 Türker Baş http://www.yeniik.com.tr/?page_id=860
154 Uğur Kartal http://cokbilenadam.net/cba/
155 Ümmühan Ballı http://ummuhanballi.com/
156 Volkan Aşkun http://www.volkanaskun.com/
157 Yağmur İncedal http://bizceik.blogspot.com.tr/
158 Yeşim Batur http://kariyerkosesi.blogspot.com.tr/
159 Yiğit Arda Türkoğlu http://www.yigitardaturkoglu.net/
160 Yusuf Tahir Ermiş http://www.insanlainsan.com/
161 Yüksel Erdoğan http://yukselebilirlik.blogspot.com.tr/
162 Zafer Uğur http://insaniz.wordpress.com/
163 Zeynep Dumlu https://madamgardenia.wordpress.com/
164 Zuhal Aslan http://www.ikulis.net/
165 İK Sohbetleri http://ikloji.blogspot.com.tr/
166 http://yeniyetmeik.blogspot.com/

Yararlanılan Kaynaklar: Sosyal medya, Artemiz Güler’in blog’unda yayınladığı liste https://artemizguler.wordpress.com/2014/10/28/turkiyedeki-insan-kaynaklari-blogger-listesi-ekim-2014/ ve Hasan Baltalar’ın oluşturduğu https://twitter.com/HRBlogMix hesabını takip ediyorum.

Yeni Mezun İş Ararken Neler Yapmalı?

imagesMezuniyet dönemi yaklaşıyor. Haliyle yeni mezunlar staj ve iş başvurularına başladı. Bu nedenle bu hafta mezun olacak arkadaşlarıma yardımcı olacak bir yazı paylaşmak istedim. İşte tavsiyeler…

Üniversitenin bitmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Son sınıf öğrencilerini iş bulma telaşı sardı. Okul bittikten sonra ne yapacağım, iş bulabilecek miyim soruları kafaları meşgul etmeye başladı. Yeni mezunlara bu zorlu iş bulma yarışında bir adım öne geçmeleri için bir rehber hazırladık. Öncelikle eğer Hürriyet İK’yı okuyup 4 yıl boyunca sadece ders çalışmakla kalmayıp, her yaz farklı şirketlerde ve pozisyonlarda staj yaptıysanız çok şanslısınız. En zor kısmı geçtiniz, ne yapmak istediğinizi, nerede, hangi pozisyonda çalışmak istediğinizi, hangi işlerin size uygun olduğunu biliyorsunuz. Şirketlerin gözünde de bir kaç adım öndesiniz. Yine eğer üniversitelerde sosyal sorumluluk projelerinde veya kulüplerde aktif görevler aldıysanız bu da sizin için büyük bir avantaj. Bunların hiç birini yapmadıysanız hazırlayacağınız CV ve gireceğiniz mülakatlarda fark yaratmaya mecbursunuz.

Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kâmil Özörnek, Addecco Türkiye İK Direktörü Akgül Can Beyhan, Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, HRM Projeler Yöneticisi Elif Ejdar Özel, HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan’dan adaylara tavsiyelerde bulunmanlarını istedik. İşte İK profesyonellerinden yeni mezunlara iş bulma tavsiyeleri:

İşe nereden başlamalı?

– Türkiye’de kültürel yapı ve iş hayatındaki dinamikler görev ve sektörler arası değişiklik ve geçişlere çok olanak sağlamadığından başlangıç noktanız çok önemli. Bu sebeple en önemli kriteriniz yapmak istediklerinizle yeteneklerinizin örtüşüp örtüşmediği. Daha önce de dediğimiz gibi öğrenciyken staj yaptıysanız ve üniversitede çeşitli projelerde yer aldıysanız şanslısınız, ne istediğini ve neyi yapabileceğinizi biliyorsunuz. Seçim yaparken bunları göz önünde bulundurun.

– Eğer hiçbir deneyiminiz yoksa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, gözünüze kestirdiğiniz alanlarda çalışan kişileri bulup onlarla konuşabilirsiniz.

– Sektörde gelişen firmaları takip edin, araştırın. Haziran ayında en fazla yeni mezun alımı yapan sektörler, bankalar, GSM, hızlı tüketim, denetim firmaları. Bu alanları hedefleyen yeni mezunlar, açılacak sınavları kaçırmamalı.

– İK gazeteleri, kariyer portalları, şirketlerin web siteleri ve İK danışmanlık firmalarına CV gönderin. Bol bol başvuru yapın. Ama gerçekten istediğiniz işlere başvurun.

– Mutlaka LinkedIn’de bir profil oluşturun.

– Sosyal ağlarda profili bulunan kişilerin paylaştıkları içerikler ve çevreleri konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

– Gençlerin çoğu holdinglerde ve çok uluslu şirketlerde çalışmak istiyor. Bu şirketlere binlerce kişi başvuru yapıyor. Ancak bunların dışında kalan, örneğin küçük ölçekli işletmelerde de birçok iş fırsatı olduğunu unutmayın.

CV nasıl hazırlanır?

– CV, başvuru sürecinde adayların kurum temsilcisiyle ilk kez karşılaştıkları noktayı oluşturuyor. O yüzden CV’nin doğru hazırlanmış olması ve adayın özelliklerini tam olarak yansıtması çok önemli. CV hazırlarken yazım kurallarına, verilen bilgilerin güncel ve doğru olmasına dikkat edilmeli.

-Seçilen fotoğraftan e-posta adresine kadar ciddi bir görünüm sergilemeli.

– Özgeçmişinizi fazla uzun tutmayın. Sade ve anlaşılır bir şekilde, temel kişisel bilgilerin, varsa kurs, sertifika programı ve staj bilgilerinin yer aldığı, karışık olmayan, maksimum 2 sayfa olacak bir özgeçmiş hazırlamaları yapacağınız başvuruları inceleyen İK çalışanlarının daha rahat seçim yapmasına olanak sağlayacaktır.

– Staj, iş deneyimi ve eğitimleri sıralarken ters kronolojik sıra ile yazın.

– Bildiğiniz yabancı dilleri dereceleri ile yazın.

– Klasik özgeçmişin yanı sıra özellikle pazarlama ve reklam alanlarını düşünen yeni mezunlar daha yenilikçi ve dinamik olan infografik formatta da özgeçmiş hazırlayabilirler.

– Ayrıca sosyal medyada aktif hesapları, blog adresleri vb varsa bunları da belirtmeleri faydalı olabilir.

– Her zaman için bir ön yazıyla hedeflerini ve neden bu işe başvurduklarını, bu iş için duydukları istekliliği ifade etmeleri de başvurularında fark yaratmalarını sağlayacaktır.

– Bunun dışında, referansların seçilmesi, iş arama başarısının önemli bir parçasıdır. Adayı iyi tanıyan ve mesleki ve kişisel özellikleri hakkında bilgi sahibi olan kişiler seçilmelidir.

Mülakat önerileri

– Mülakata zamanında katılın, gecikme var ise ya da katılamayacaksanız mülakat zamanından önce gerekçesiyle haber verin.

– Mülakata firmanın ve pozisyonun gerektirdiği özende ama mümkün olduğunca sade, temiz, şık bir şekilde katılın.

– Göz teması kurun, kendinize güvenmeniz ve kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz çok önemli.

– İletişim becerileri, iş ilanlarının hemen hepsinde aranan ortak kriter. Mülakatı yapan kişi ile iyi iletişim kurmak adayı bir adım öne geçirir.

– Türkçeyi özenli kullanmak, informal kelime ve tamamlayıcılardan (yaa, filan, hani, şey, işte, vb.) kaçının.

– Mülakat adayın kendinizi pazarlama fırsatıdır, bu yüzden kibirli ve küstah bir üslup takınmadan güçlü yönlere ve öz niteliklere odaklanabilmek önemli.

– Yeni mezunların ne yapabileceklerini göstermeleri için neden o işi istediklerini, neden o şirkete başvurduklarını, alanlarında ilgili ne gibi çalışmalar yaptıkları veya o pozisyonla ilgili ne bildiklerini belirtmeleri çok önemli.

– Mülakat esnasında maaş odaklı değil iş odaklı olun. Maaş, unvan, yan faydalar vs. yerine, işin/kurumun adaya sunacağı gelişim fırsatlarına odaklanın.

– Mümkünse görüşmeyi gerçekleştirecek yöneticiler hakkında bilgi edinin.

– Sorulan soruları dikkatlice dinleyin, mümkün olduğunca tam karşılığı olacak yanıtları verin, gereksiz sözü uzatmayın.

– Pozisyonun beklentilerden farklı olduğu anlaşılsa bile olumlu tavır sergileyin, mülakata devam edin ve bittiğinde yeniden değerlendirme yapın.

Siz de İK’cıya soru sorun

– Şirketin gelecek hedefleri ve planlarını, görüştükleri pozisyonun bu plan içindeki rolünü, pozisyonun şirketin kariyer haritasındaki yerini, eğitim ve gelişim olanaklarını sorabilirsiniz.

– İlk görüşmede ücret, özel sigorta, izin uygulamaları, iş-giriş çıkış saatleri, hafta sonu çalışma olup olmadığı gibi soruları sormayın. Bu tip soruları kendilerine teklif yapıldığında sormaları daha uygun olacaktır.

– Mülakat sonrası süreçte ise  örneğin 10 gün sonra, mülakat uzmanının sürecin neresinde olduğunu ve başka bir şey isteyip istemediklerini sormak için aramak önemli bir taktiktir. Sonuç ne olursa olsun proaktif adımlar, ağ kurma becerilerini ortaya koyar ve başka bir açık pozisyonla ilgili bilgi edinmeyi sağlayabilir.

Adayların en sık yaptığı hatalar

– Özgeçmişte yazım yanlışlıkları, eksik/hatalı iletişim bilgileri, uygun olmayan fotoğraflar, deneyim olarak sadece şirketin ve pozisyonun adının yazılması, yapılan işlere dair bilgi verilmemesi,

– Mülakata uygun giyinmemek,

– Mülakata zamanında gelmemek, sorulan soruyla ilgisi olmayan yanıtlar vermek,  ilk görüşmede ücret, servis, yıllık izin sormak,

– Kendinden çok emin görünmeye çalışmak,

– Mülakat sürecine yönelik fazla hazırlık yapıp klişe mülakat cevaplarını ezberleyerek gelmek, (Mülakat sorularının dışında ön plana çıkarmak istediği konuları İK’cı sormadan anlatmak, mülakat sırasında kendini olduğundan farklı gösterip doğallığını kaybetmek.)

– Mülakat yaptığı firma ve başvuru yaptığı pozisyon hakkında hiçbir bilgisi olmamak en sık yapılan hatalar. (İK profesyonelleri mülakat esnasında başvuru yaptığı pozisyonu İK’cıya soran ve ‘müracaat etmiş miydim’ diyen gençler ile karşılaşabiliyorlar zaman zaman.)

Kaynak: Burcu Özçelik Sözer, http://www.hurriyet.com.tr

Görsel Kaynak: http://www.cvhunter.net

İlgili diğer yazılar: https://cerenbandirma.wordpress.com/category/yeni-mezunlara-oneriler/