İş Analizi

İnsan kaynakları yönetiminin birçok süreci iş analizi ile ilişkilidir. İş Analizi, çalışan tarafından yapılan  iş için gerekli olan görevlerin, bilgi, beceri ve eylemlerin tanımlandığı bir süreçtir. Bu nedenle iş analizi çalışmaları, kurumların belirledikleri vizyon, misyon ve stratejilere ulaşmalarında kritik rol oynayan bir çalışmadır.

Sadece iş analizi çalışması için söylemiyorum bana göre bir insan kaynakları çalışanı ofiste sınırlı kalmamalı, sahada çalışmalar yapmalıdır.  Kurumun diğer bölümlerine de gidip yerinde süreçleri ve problemleri öğrenmelidir. Pozisyon tanımını, çalışma şartlarını, sorumluluklarını ve yetkilerini öğrenebilmek, o pozisyonun diğer birimlerle bağlantısını öğrenmek, iş süreçlerine hakim olabilmek için gözlem yapmalı ve doğru sorular sormalıdır.

Bu nedenle iş analizi çalışması yapacaksanız araştırmacı ve sorgulayıcı olmalı, süreçlere bütünsel bakış açısıyla yaklaşmalısınız. Yapılan işleri öğrenmek için 5N,1K kuralından sorular üretebilir, bununla beraber süreçlerde yaşanan problemleri öğrenebilmek ya da süreçleri iyileştirmek amacıyla çeşitli sorular oluşturabilirsiniz.

İş analizinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; gözlem yöntemi, anket yöntemi, görüşme yöntemi ve karma yöntemdir. Bu yöntemleri ayrı ayrı kullanabileceğiniz  gibi karma yöntem de (gözlem-görüşme-anket yöntemleri bir arada) kullanabilirsiniz.  Ben karma yöntemle süreçlerle ilgili her şeyi öğrendiğim için karma yöntemi tavsiye ediyorum.

iea-ra

İş Analizi, “işe göre kişi alma” ilkesini uygulayabilmek amacıyla yapılmaktadır.

İş analizi yaparken nelere dikkat edilmeli?                                                                                                                                                                       

1.Sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için çalışılacak bölümlerdeki çalışanlar süreçler  hakkında bilgilendirilmelidir.

2.İş analizi yapılacak olan işin tüm süreçlerini öğrenebilmek için deneyimli ve gerekli bilgilere sahip olan kişilerle çalışılmalıdır.

3.Analistin, elindeki verileri sistemli bir şekilde analiz edebilecek ve raporlama yapabilecek kadar deneyime sahip olması gereklidir.

İş Analizi neden bu kadar önemli?

*Seçme ve yerleştirme, ücretlendirme ve performans değerlendirmeyi direkt olarak etkilediği için,

*var olan performans ile olması gereken performans arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmada yardımcı olduğu için,

*Çalışan verimliliği için,

*Eğitim ve gelişim ihtiyacının tespiti için.

Özetle, iş analizi süreci birçok insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun temelidir ve bu fonksiyonların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yapılan iş analizleri büyük bir öneme sahiptir.